Home » Cúrsaí Comhshaoil » Ar snámh le plaisteach

Ar snámh le plaisteach

Defending Our Oceans Tour - Hawaii Trash (Hawaii: 2006)

(a)

Tá seantaithí againn ar bhruscar a fheiceáil ar an trá: buidéil, málaí, rópaí, buicéid agus mórán eile lena chois sin.

Ba léir d’eolaithe agus do chaomhantóirí go raibh plaisteach ag dul isteach i bhfarraigí an domhain le fada an lá. Rud nár léir dóibh, ámh, an méid a bhí á charnadh iontu.

Manila Bay Clean Up - Philippines 2006(b)

Tuigtear anois gur chruinnigh 8 milliún tonna de phlaisteach sna farraigí in 2010. Is ionann sin agus 5 mhála siopadóireachta, lán de phlaisteach, do gach tróigh de chósta ar domhan. Creidtear go rachaidh 9.1 tonna de phlaisteach isteach sna farraigí i mbliana.

Chuir Jenna Jambeck in Ollscoil Georgia agus a cuid comhghleacaithe in SAM agus san Astráil, chuir sin bun agus lorg ar an phlaisteach a ghabhann fos sna farraigí. Tuigtear ón staidéar acu gur 275 mhilliún tonna de phlaisteach a rinne tíortha farraige sa bhliain 2010 agus go ndeachaigh idir 4.8 agus 12.7 milliún tonna den phlaisteach sin isteach sna farraigí 1.

Drochbhainistíocht dramhaíola, an dumpáil oscailte agus bruscar á chaitheamh, mar shampla, is cúis leis an truailliú, a deir Jambeck. Ní cheaptar an dramhaíl agus an bruscar; ar an ábhar sin bíonn sé saor le dul ar an snámh.

Ní dhianscaoileann plaisteach. Ní dhéanann sé ach briseadh suas ina phiosaí beaga, píosaí a itheann éisc agus ainmhithe eile mara. Tóg buidéal plaisteach de mhéid aon lítir mar shampla, nuair a bhriseann sin suas ina phíosaí, bíonn go leor ann le píosa beag plaistigh a fhágáil ar gach míle slí de thránna an domhain 2.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(c)

I mórghuairneán an Aigéin Chiúin Thuaidh, mórghuairneán atá chomh mór leis an Tuirc, tá an plaisteach amuigh agus istigh ag 6Kg ann os coinne gach Kg de bheatha mhara 3.

Is minic a thógann éisc agus éin mhara píosaí móra bruscair in ainriocht bia. Is iomaí éan mara agus turtar a fuarthas marbh agus caipín buidéil, lastóir, nó balún sna putóga acu. Meastar go maraítear tuilleadh ar mhilliún éan mara, agus céad míle ainmhí mara gach bliain toisc iad a dhul in achrann i bpíosaí plaisteacha.

Sea Birds off the Coast of Mauritania

(d)

Deireadh gach caille faill. Tá geall airgid i gceartbhainistíocht na dramhaíola agus sa phlaisteach úd atá ag dul amú sna farraigí. Dar le Jenna Jambeck gurbh fhéidir poist a chruthú agus deiseanna eacnamaíochta a thapú ach an dóigh a bpléimid le dramhaíl a athrú. Ní hé amháin sin, ach chuirfeadh an t-athrú céanna biseach ar shaol agus ar shláinte daoine ar fud an domhain. An féidir na tairbhí sin a chur ina luí ar údair an truaillithe? Sin é an cheist.

Littering_the_beach_-_geograph.org.uk_-_1470809

(e)

a: http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/fit-for-the-future/pollution/trash-vortex/

b: http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/fit-for-the-future/pollution/trash-vortex/

c: Grianghfraf le: Hélène Guillet 2015

d:  http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/oceans/fit-for-the-future/pollution/trash-vortex/

e: “Littering the beach – geograph.org.uk – 1470809” by Hugh Venables. Licenced under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Littering_the_beach_-_geograph.org.uk_-_1470809.jpg#mediaviewer/File:Littering_the_beach_-_geograph.org.uk_-_1470809.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: